BİMTAŞ

BİMTAŞ, 1997’den itibaren planlı ve sağlıklı kentleşmenin gereği olan alt ve üstyapı yatırımlarının gerçekleşmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine, ilçe belediyelerine, kamu ve özel kuruluşlara mühendislik, müşavirlik ve planlama hizmetleri veriyor.

Küresel bir merkez olma yolunda hızla ilerleyen İstanbul’un çehresini değiştirecek birçok çalışmanın altında imzası bulunan BİMTAŞ, dere ıslahlarından deniz yapılarına, enerjiden metro sistemlerine, endüstriyel tesislerden kültür merkezlerine, spor komplekslerinden park ve bahçe düzenlemelerine kadar hayatın tüm alanlarında fizibilite, etüt, proje, müşavirlik hizmetleri ile yurtiçi ve yurtdışındaki yerel yönetimlerin ve yerel yönetimlere hizmet veren özel sektörün taleplerini karşılıyor.

BİMTAŞ, Lazer Tarama Teknolojileri’nin mimari kültürel mirasın kayıt altına alınması maksadı ile kullanılması konusunda uzmanlaşmıştır. Rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin üretimi ve ileri detay düzeylerinde 3 boyutlu görselleme, sunum çalışmaları ile kamu ve özel sektöre hizmet vermektedir.

Ayrıca Lazer Tarama Teknolojileri’nin bir başka uygulama sahası olan “Hava Lazer Taramalarından üretilen 3 boyutlu harita ve değişik düzeylerde kent modeli üretimi” konusunda ülkemizde hizmet veren tek merkez olma özelliğine de sahiptir. Türkiye’de ilk kez üretilen 3 boyutlu harita ve kent modeli İstanbul özelinde yapılarak Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımına sunulmuştur.

Kurumsal Vizyon

Faaliyet gösterdiği alanlarda bilgi birikimi, tecrübesi, güvenilirliği, teknoloji kullanımı ile ulusal ve uluslararası alanda müracaat edilen saygın bir firma olmaktır.

Kurumsal Misyon

Şehir Planlama, mimarlık, mühendislik teknolojilerinde yetkinleşmiş, şehrin kültürel hafızasını koruyan, yaşanabilir, yönetilebilir kentlerin tasarlanması amacıyla tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde projeler üreten bir kurum ve kent kütüphanesi olmaktır.

Temel İlke ve Değerler

 • Bütüncül Bakmak
 • Özel Çözüm Modelleri Geliştirmek
 • Katma Değer Oluşturmak
 • Kurumsal Hafızayı Güncel Tutmak
 • Etkin Karar Desteği Sağlamak
 • İleri Teknolojiyi Takip Etmek
 • Paydaşlarla İş Birliğini Sürekli Kılmak
 • Şeffaf Yönetime Sahip Olmak
 • Kamusal Fayda Sağlamak
 • Sosyal Sorumluluk Bilinci ile İş Yapmak
 • Nitelikli İşgücü için Personelin Mesleki ve Kişisel Gelişimini Desteklemek

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Modern ve güvenli yaşama alanlarının oluşturulmasında önemli bir rolü olan organizasyonumuz vizyon, misyon, ilke ve değerleri doğrultusunda oluşturduğu entegre yönetim sistemi ile paydaşlarıyla ilişkilerini şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda;

 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bağlı bulunulan yasal ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmeyi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 • Güçlü bir iletişime sahip olmayı,
 • Sürekli gelişim ve yeniliklere açık olmayı,
 • Müşterilerin beklentilerini, toplum yararını gözeterek karşılamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Yurtiçi ve yurtdışı projelerde ilklere imza atmayı,
 • Elde edilen tecrübeyi yurt çapında ve uluslararası alanda uygulamayı,
 • Çalışanlarını eğitimlerle sürekli geliştirmeyi,

Politika olarak benimsemiştir.

Bilgi Güvenliği Politikası 

Sertifika ve Patentler