GENEL MÜDÜR

1975 Artvin Doğumlu olan Özgür Bora Yaprak, aslen Rize’li olup, ilk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamlamıştır. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü mezunu olan Yaprak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde sürdürmekte olduğu Yüksek Lisans eğitimine ara vermiştir.

 

Yaprak, 9 sene Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar ve Planlama Müdürlüğünde şehir plancısı, planlama şefi ve Ar-Ge uzmanı unvanlarıyla görev yaptıktan sonra, 2005 yılında belediyedeki görevinden ayrılmıştır. Yaklaşık 2 sene serbest planlama ofisi faaliyetlerini yerine getirerek çeşitli kurumlara danışmanlık sağlamıştır. 1999-2017 yılları arasında imar planı ve uygulamalarına ilişkin idari yargılamalarda bilirkişi olarak görev yapmış, sayısı binin üzerinde imar davasına katılmıştır.

 

2007-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde Danışman olarak görev yapan Yaprak, bu süreçte Bakanlık ve Müsteşarlık seviyesinde pek çok toplantıya katılmış; sağlıkta kamu özel işbirliği (PPP)/şehir hastaneleri ve sağlıkta off-set uygulamaları kapsamında çalışmalar yürütmüş; bu esnada yaklaşık 10 milyar dolarlık şehir hastaneleri yatırım programı için yer seçimi çalışmaları, tasarım, projelendirme ve uygulama süreçleri, hukuk-finans sözleşmeleri, imar işlemleri ve arazi tahsislerine ilişkin tüm bürokratik iş ve işlemler ile Bakanlık ve Dünya Bankası arasında imza altına alınan kapsamlı projeler içerisinde yer almıştır.

 

Çeşitli sivil toplum örgütleri kurucu ve yöneticiliğini de yapan Yaprak, iki dönem Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Üyeliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Konseyi sektör üyelikleri yapmış ve 2007 yılında Kamu Özel Ortaklığı Derneğinin kurucusu olarak dernek başkanlığını yürütmüştür. Yine Türk Dünyası Mühendis Mimarlar Birliği sağlık ve şehircilik komisyonu temsilciliği, TMMOB Şehir Plancıları Odası il temsilciliği yapmıştır. 2009 yılından bu yana Ankara’da arsa kooperatifi başkanlığını sürdürmektedir.

 

Yaprak, 2017 yılından bugüne değin başta sağlık alanında olmak üzere entegre tesis yönetimi faaliyetleri sunmakta olan uluslararası bir şirkette Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

 

Yaprak’ın ihtisas sahibi olduğu alanlar başta imar planı ve uygulamaları olmak üzere, imar hukuku, kamu altyapısının tesisinde kamu özel iş birliği (PPP) uygulamaları, arazi geliştirme çalışmaları, coğrafi bilgi sistemleri ve bilişim uygulamalarıdır.

 

2 çocuk babası olan Yaprak, İngilizce bilmektedir.