Kent Araştırmaları Hizmetleri

Kent araştırmaları hizmetleri kapsamında; tarım, turizm, ticaret, sanayi gibi birçok sektöre yönelik araştırmalar gerçekleştirmekte, ulusal ve uluslararası fonları takip etmekte ve projeler geliştirmektedir. Kent yaşamının kalitesine yönelik çalışmalar kapsamında kent yoksulluğu, İstanbul sorunları ve dezavantajlı grupların haklarına yönelik araştırmalar yapmaktadır. İdarecilerin ve halkın farkındalık düzeyini arttırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmekte, bu doğrultuda saha araştırmaları ve istatistik çalışmaları yapmaktadır. Tüm bu süreçlere eşit katılımı sağlayabilmek adına katılım modelleri geliştirmektedir. Bu doğrultuda çalışma alan ve konularına uygun olacak şekilde toplantı, çalıştay, konferans gibi organizasyonlar düzenlemekte ve organize etmektedir.